Padomes Regula (EK) Nr. 1085/2006 ( 2006. gada 17. jūlijs ), ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu ( IPA )