Rakstisks jautājums E-011716/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisijai. REACH regulas neievērošana