Komisijas Regula (ES) Nr. 516/2010 ( 2010. gada 15. jūnijs) par pastāvīgo atļauju izmantot barībā piedevu (Dokuments attiecas uz EEZ)