Rakstisks jautājums E-9540/10 Marietje Schaake (ALDE), Edward McMillan-Scott (ALDE) un Barbara Lochbihler (Verts/ALE) Komisijai. Pret Irānu vērsto ES sankciju ietekmes apmērs