Komisijas Regula (ES) Nr. 479/2010 ( 2010. gada 1. jūnijs ), ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanas noteikumus attiecībā uz dalībvalstu paziņojumiem Komisijai piena un piena produktu nozarē