Rakstisks jautājums E-010662/10 Giovanni La Via (PPE) Komisijai. 2010. gada vispārējā budžeta 2. izdevumu kategorijas Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana budžeta pozīcijas 05 03 02 izpilde