Lieta T-364/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 4. decembra rīkojums — Arla Foods /ITSB — Artax (Lactofree)