Lieta T-358/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 13. aprīļa spriedums — Sociedad Agricola Requingua /ITSB — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro ( “TORO DE PIEDRA” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “TORO DE PIEDRA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “D. ORIGEN TORO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Tiesības tikt uzklausītam — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants)