Rakstisks jautājums E-006299/11 Jürgen Creutzmann (ALDE) Komisijai. Apspriešanās process par Tabakas produktu direktīvas pārskatīšanu