Korigendum k výzve na predloženie návrhov – ENT/CIP/09/E/N08S03 – Európska sieť vyslankýň pre podnikanie žien ( Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2009 )