Labojums uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus – ENT/CIP/09/E/N08S03 – Sieviešu uzņēmējdarbības vēstnieču Eiropas tīkls ( OV C 311, 19.12.2009. )