Rakstisks jautājums E-001573/11 João Ferreira (GUE/NGL) Padomei. Eiropas inovāciju progresa ziņojums