Lieta C-288/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 2. jūnijā iesniedza Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Beļģija) — Wamo BVBA/JBC NV un Modemakers Fashion NV