Rakstisks jautājums E-7579/10 Francesco Enrico Speroni (EFD) Komisijai. Humānā palīdzība Pakistānai