Rakstisks jautājums E-012298/11 Willy Meyer (GUE/NGL) Komisijai. Žurnāla La Diagonal fotožurnālista Eduardo León apcietināšana