Lieta T-70/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. aprīļa spriedums — Nīderlande/Komisija (ERAF — Vienotais programmdokuments saistībā ar Groningue-Drenthe reģionu — Lēmums par finanšu atbalsta samazināšanu un par daļēju izmaksāto summu atmaksu — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas (EEK) Nr. 4253/88 23. panta 1. punkts un 24. panta 1. un 2. punkts)