Pasākums nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta nozīmē