KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI UN EKONOMIKAS UN FINANŠU KOMITEJAI par Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu