Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija - PROTOKOLI - 35. protokols: par Īrijas Konstitūcijas 40.3.3. pantu