Rakstisks jautājums E-2353/10 iesniedza Marc Tarabella (S&D) Komisijai. Enerģijas dzēriens Cocaïne