Maksātnespējas procedūras ES uzņēmējdarbības tiesībās Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. novembra rezolūcija par ieteikumiem Komisijai par maksātnespējas procedūrām ES uzņēmējdarbības tiesībās (2011/2006(INI))