Rakstisks jautājums E-012503/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) Komisijai. Pagaidu nodarbinātības izmantošana tirdzniecībā labdarības mērķiem