Rakstisks jautājums E-5889/10 Cristiana Muscardini (PPE) Komisijai. Piena kvotu maksājumu atlikšana Itālijā