Eiropas Centrālās Bankas pamatnostādne ( 2007. gada 1. augusts ) par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta) (ECB/2007/9) (2007/830/EK)