Alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki ***I Eiropas Parlamenta 2010. gad 11. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par Direktīvas 2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK grozījumiem (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))