Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2007. gada 24. jūlijs ) par TARGET2 -ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2007/7) (2007/601/EK)