Zadeva F-112/14: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 16. julija 2015 – EJ/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Reforma Kadrovskih predpisov — Uredba št. 1023/2013 — Vrste delovnih mest — Prehodna pravila o razporeditvi v eno od vrst delovnih mest — Člen 30(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom — Upravni uslužbenci pravniki iz razreda AD 13 v pravni službi Komisije — Položaj „pravnih svetovalcev“ in „članov pravne službe“ — Pravila za uvrstitev v razred AD 13 na podlagi Kadrovskih predpisov iz leta 2004 — Napredovanje na podlagi člena 45 Kadrovskih predpisov — Imenovanje na podlagi člena 29(1) Kadrovskih predpisov — Uvrstitev v vrsti delovnih mest „svetovalec ali enakovredna funkcija“ in „upravni uslužbenec v prehodnem obdobju“ — Akt, ki posega v položaj — Pojem „znatne odgovornosti“ — Pojem „posebne odgovornosti“ — Enako obravnavanje — Upravičenost do napredovanja v razred AD 14 — Legitimno pričakovanje — Načelo pravne varnosti)