Rakstisks jautājums P-7889/10 Alfredo Antoniozzi (PPE) Komisijai. Grozījumi Direktīvā 2004/38/EK par ES pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties