Rakstisks jautājums E-000408/11 Cristiana Muscardini (PPE) Komisijai. Dioksīnu saturoša lopbarība Vācijā