Tiesas spriedums (pirmā palāta) 1982. gada 15. decembrī. # Jan Amesz un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdņi. # Apvienotās lietas 532, 534, 567, 600, 618 un 660/79. Amesz u.c./Komisija TITJUR