Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2011 z odgovoroma Fundacije