Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2011. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildēm