Ataskaita dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2011 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Fondo atsakymais