ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi konkrētiem Madeiras un Azoru salu autonomajā apgabalā ražotiem alkoholiskajiem produktiem (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)) Reģionālās attīstības komiteja Referents: Younous Omarjee