Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem, katalizatora pasākumiem, jūras maģistrāļu attīstībai, satiksmes noslogojuma mazināšanas rīcībai un kopīgiem mācību pasākumiem saskaņā ar otro Marco Polo programmu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1692/2006 – OV L 328, 24.11.2006., 1. lpp. )