Padomes Regula (EEK) Nr. 3030/93 ( 1993. gada 12. oktobris ) par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm