Paziņojums to personu un organizāciju ievērībai, kuras ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1250/2010 ir pievienotas sarakstam, kas minēts 2. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku