Lietas T-443/08 un T-455/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. marta spriedums — Freistaat Sachsen u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Valsts atbalsts par labu Leipcigas/Halles lidostai — Investīciju finansēšana saistībā ar jauna dienvidu skrejceļa būvniecību — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar kopējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Intereses celt prasību neesamība — Nepieņemamība — “Uzņēmuma” jēdziens — “Saimnieciskās darbības” jēdziens — Lidostas infrastruktūra)