Rakstisks jautājums E-004981/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) Komisijai. ES dotācijas kustībām, interešu grupām, organizācijām un ideju laboratorijām