Mål C-442/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 26 augusti 2011 — Novartis AG mot Actavis UK Ltd