Zadeva C-442/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 26. avgusta 2011 – Novartis AG proti Actavis UK Ltd