Lieta C-442/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 26. augustā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) — Novartis AG/Actavis UK Ltd