Дело C-442/11: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство) на 26 август 2011 г. — Novartis AG/Actavis UK Ltd