Komisijas 18.08.2010. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.5938 - NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION / DIMENSION DATA HOLDINGS PLC) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)