Valsts atbalsts – Grieķija – Valsts atbalsts SA.32544 (11/C) (ex N/11) – Grieķijas dzelzceļa pārstrukturēšana – Trainose SA – Aicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktu Dokuments attiecas uz EEZ