EBTA Valstu Pastāvīgās Komitejas Ziņojums – Saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK 14. pantu Īslandē, Lihtenšteinā un norvēģijā atļauto kredītiestāžu saraksts 2010. gada 1. janvārī