Rakstisks jautājums E-009129/11 Marina Yannakoudakis (ECR) Komisijai. Nāvessoda izpildei paredzētu vielu eksports no ES uz trešām valstīm