Apvienotās lietas C-430/08 un C-431/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 14. janvāra spriedums ( VAT and Duties Tribunal , Edinburga (Apvienotā Karaliste), un VAT and Duties Tribunal , Ziemeļīrija (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/ The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi — 78. un 203. pants — Regula (EEK) Nr. 2454/93 — 865. pants — Ievešanas pārstrādei režīms — Nepareizs muitas procedūras kods — Muitas parāda rašanās — Muitas deklarācijas pārskatīšana)