Lieta T-213/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 15. februāra spriedums — Yorma’s/ITSB — Norma Lebensmittelfilialbetrieb ( “YORMA’S” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “yorma’s” , reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “NORMA” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)