Lieta C-568/10: Prasība, kas celta 2010. gada 6. decembrī — Eiropas Komisija/Austrijas Republika